Dezinsekce

Dezinsekcí označujeme soubor konkrétních prostředků a metod, které jsou určeny k hubení hmyzu a dalších členovců. Sem také patří likvidace vosích hnízd a bodavého hmyzu

Dezinsekce je zaměřena především na hubení hmyzu, který se vyskytuje v blízkosti lidských obydlí. Její význam je zejména v oblasti hygieny, kdy je hubením hmyzu zabraňováno přenášení infekčních nemocí.

Dezinsekce je prováděna vždy prostřednictvím nejvhodnějších a nejmodernějších přípravků a technologií. Mezi způsoby dezinsekce patří například chemické postřiky, fumigace (používání speciálních dýmovnic) či kladení speciálních nástrah, přičemž použití konkrétní metody se vždy odvíjí podle objektivních podmínek daného prostoru určeného k ošetření.

Dezinfekce Dezinsekce Deratizace Úvod