Dezinfekce

Dezinfekce je souborem chemických, fyzikálních či kombinovaných postupů, prostředků a metod určených k ničení vegetativních i dormantních mikroorganismů tedy plísní, bakterií a virů.

Dezinfekce je z pravidla prováděna v místech, u nichž jsou kladeny vetší nároky na čistotu a hygienickou nezávadnost. Jedná se například o objekty potravinářské výroby, stravovací zařízení, kuchyně, zdravotnické zařízení apod.

K dezinfekci a odstraňování plísní používáme ty nejmodernější postupy a prostředky, které jsou vždy plně v souladu s platnými normami.

Dezinfekce Dezinsekce Deratizace Úvod