Deratizace

Deratizace je proces, při kterém dochází k likvidaci hlodavců, zejména nejčastěji se vyskytujících potkanů, myší a krys. Zahrnuje veškeré procesy sloužící k hubení hlodavců, omezování a prevenci jejich výskytu.

Deratizace je prováděna pomocí mechanických nebo chemických metod. Mezi tyto metody patří například použití různých druhů pastí, nebo v případě chemických metod pak zejména použití různých jedů a jiných chemických prostředků.

Zbavte se s naší pomocí nebezpečných hlodavců, kteří představují riziko nejenom pro Váš majetek, ale zejména pro Vaše zdraví. Věděli jste například, že hlodavci jako potkan nebo myš jsou přenašeči mnoha nemocí, mezi které patří např. Weilova žloutenka, leptospiroza, tularemie nebo listeorioza?

Dezinfekce Dezinsekce Deratizace Úvod